ХямдралЗаавар
Нэвтрэх
mart logo

Монгол улсын хилээр оруулахыг хориглосон барааны жагсаалт

Хориглосон болон зохих зөвшөөрөлгүй озон задлах бодис

Агаарын тухай хуулийн 25.2 ЗГ-ын 2007 оны 95 дугаар тогтоол

Зохих зөвшөөрөлгүй мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эд

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8

Туршилт, судалгааны ажлаас бусад мод, сөөгний тарьц, суулгац

Ойн тухай хуулийн 29.1.11

Тамхины бүх төрлийн зар сурталчилгааны материал

Тамхины хяналтын тухай хуулийн 8.2

Согтууруулах ундааны зар сурталчилгааны материал

Архидан согтууруулахтай тэмцэх тухай хуулийн 9.3

Монгол улсад ашиглахыг хориглосон болон зохих зөвшөөрөлгүй химийн хорт болон аюултай бодис

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 5.1, 6.4,15.4

Ашиглах, хадгалах, түр байршуулах, устгах зорилгоор аюултай хог хаягдал

Хог хаягдлын тухай хуулийн 17.1

Зэвсгийн зориулалттай цөмийн материал

Цөмийн энергийн тухай хуулийн 33.2

Монгол Улсын хуулиар хориглосон болон зохих зөвшөөрөлгүй цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүр, цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, технологи

Цөмийн энергийн тухай хуулийн 37.2.1, 41.1, 41.2

Хуурамч эм

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 11.1.7

Зохих зөвшөөрөлгүй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15.9.3

Ашиг олох зорилгоор цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд, эрхтэн

Донорын тухай хуулийн 13.1

Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, кино, дүрс бичлэг, зураг болон бусад зүйл

Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн 5.3

Судалгаа, шинжилгээний зориулалттайгаас бусад этилийн спирт

УИХ-ын 05 дугаар тогтоол ЗГ-ын 2014 оны 378 дугаар тогтоол

Судалгаа, шинжилгээнээс бусад зориулалтаар зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн 1 дүгээр хавсралтад нэр заагдсан амьтан, ургамал

Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц

Жижиглэн савалгаатай, 25%-аас дээш концентрацитай, хүнсний зориулалттай цууны хүчил (Acetic acid)

ЗГ-ын 2014 оны 378 дугаар тогтоол

Шөрмөсөн чулуу агуулсан бүтээгдэхүүн. Үүнээс: асбест агуулсан тоормозны накладка (Brake pads containing asbestos)

ЗГ-ын 2014 оны 378 дугаар тогтоол

Озоны давхарга, дэлхийн дулааралд сөрөг нөлөө бүхий HCFC-22, HCFC-1416 бодисоор хөөцөнцөр үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалын протокол

Монгол улсын хилээр тусгай зөвшөөрөлтэй оруулах барааны жагсаалт

Барааны төрөл

Зөвшөөрөл олгох байгууллага

Озон задлах бодис

Озоны үндэсний алба

Согтууруулах ундаа

ХХААХҮЯ

Тамхи

ХХААХҮЯ

Бүх төрлийн шатахуун

АМГТГ

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Мал эмнэлэг үржлийн газар

Ургамал хамгаалахад ашиглах бодис

ХХААЯ, БОАЖЯ

Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан

ХХААЯ

Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,багаж, тоног төхөөрөмж протез

Эрүүл мэндийн яам

Биологийн идэвхт үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн

Эрүүл мэндийн яам

Туршилт судалгааны зориулалттай мод, сөөгний тарьц, суулгац

БОАЖЯ

Пиротехникийн хэрэгсэл

Уул уурхайн яам

Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл

ЦЕГ, ХЗЯ

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бодис, тэдгээрийн угтвар бодис

Эрүүл мэндийн яам

Өвчин үүсгэгч нян, түүний хор

Эрүүл мэндийн яам

Цөмийн бодис

ЦЭК

Цацраг идэвхт ашигт малтмал, цацрагийн үүсгүүр

ЦЭК

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, түүхий эд

Уул уурхайн яам

Стратегийн хүнс

ХХААХҮЯ

Зөвхөн эмчилгээний зориулалтаар баталгаажсан эд, эрхтэн

Эрүүл мэндийн яам

Түүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалт зүйлсийг сэргээн засварлах, сурталчлах зорилгоор

БСШУЯ

Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйл 2 дугаар хавсралт

БОАЖЯ

Цахилгаан

Эрчим хүчний яам

Химийн хорт болон аюултай бодис

БОАЖЯТүгээмэл асуулт, хариултуудХориглосон Бараанууд
Холбоо барихБидний тухай
Available on the App StoreAvailable on Google Play