Үйлчилгээний нөхцөл

Нэг. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 1. Mart.mn нь бэлэн бараатай дэлгүүрүүд, eBay болон Amazon – оос захиалга хийх онлайн захиалгын апп бөгөөд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг апп-аар үйлчлүүлэх, захиалга хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 2. Хэрэглэгч Mart.mn онлайн захиалгын апп-ийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр Mart.mn - ээр дамжуулан жагсаалтад байгаа дэлгүүрүүдээс захиалга хийх, худалдан авах эрхтэй болно.
 3. eBay, Amazon-с хийгдсэн захиалгын тээвэрлэлт нь хил, гаалийн үйл ажиллагаа болон онцгой нөхцөл байдлаас болж захиалагчид хүрэх хоног тодорхой хугацаагаар саатаж болзошгүй тохиолдолд тухай бүрд захиалагчид мэдэгдэнэ.
 4. Mart.mn нь зөвхөн насанд хүрэгчдэд үйлчлэх ба насанд хүрээгүй хүүхэд эцэг эхийн хамт үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу үйлчилгээ авах боломжтой.
 5. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийн хэрэгжилтэд үйлчилгээ үзүүлж байгаа тал болон хэрэглэгч (захиалагч) тал хамтран хяналт тавина.

Хоёр. ЗАХИАЛГА ХИЙХ, ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ЗАХИАЛГА БАТАЛГААЖИХ

 1. Хэрэглэгч болох
  1. Mart.mn апп-д өөрийн имэйл хаяг болон ерөнхий мэдээллээ бүртгүүлснээр eBay, Amazon болон бусад бэлэн бараатай дэлгүүрүүдээс захиалга хийх боломжтой хэрэглэгч болно.
  2. Хэрэглэгч цэс рүү нэвтэрч өөрийн хаягийг бүртгүүлнэ. Тухайн хаяг нь eBay болон Amazon – с захиалга хийх үед Монгол улсын гаальд мэдүүлэх мэдээлэл тул үнэн зөв байх шаардлагатай.
  3. Хэрэглэгч болсноор захиалгын түүх, тээвэрлэлтийн мэдээллийг тухай бүрт нь мэдэгдэл хэсгээр авах боломжтой.
  4. Хэрэглэгч болсноор Mart.mn апп – аас зарлагдсан урамшуулал, хөнгөлөлтийн талаар мэдээлэл авч, хамрагдах боломжтой.
 2. Нэхэмжлэх үүсэх, захиалга хийх
  1. Хэрэглэгч нь дэлгүүрээ сонгон бараагаа хайна.
  2. Сонгосон бараагаа шууд авах эсвэл сагсанд хийж нийлүүлнэ.
  3. Захиалга хийхээс өмнө хүргэлт хийх хаягаа оруулж өгнө. Хүргэлт хийх хаяг нь Монгол улсын гаальд мэдүүлэг хийх хаяг байх тул үнэн зөв мэдүүлнэ.
  4. Хүргэлт хийх хаягийг оруулж өгснөөр захиалга хийх боломжтой болно.
  5. Ebay болон amazon – с захиалга хийж байгаа тохиолдолд нэхэмжлэх дээр дараах төлбөр байна. Үүнд:
   1. Америк доторх тээвэр;
   2. Tax буюу Америкийн мужийн татвар;
   3. Үйлчилгээний төлбөр;
  6. Үйлчилгээний төлбөр нь захиалга хийж байгаа бараа тутамд 3000 төгрөг байхаар тооцогдоно.
  7. Захиалга хийх гэсэн товчийг дарснаар захиалга хийгдэх барааны нэхэмжлэх үүснэ.
  8. Нэг удаагийн захиалга дээр хэдэн дэлгүүр байхаас үл хамааран нэг нэхэмжлэх үүснэ.
  9. Нэхэмжлэх дээр үүссэн гүйлгээний утга болон нийт дүнг шилжүүлснээр таны захиалга хийх хүсэлт бүртгэгдсэнд тооцно.
  10. Нэхэмжлэхийн хүчинтэй хугацаа 72 цаг байна.
  11. Нэхэмжлэх хүчинтэй хугацаанд төлбөрөө шилжүүлээгүй тохиолдолд нэхэмжлэх автоматаар устана.
  12. Хэрэглэгч нэхэмжлэхээс өөр дүнгээр шилжүүлэг хийсэн тохиолдолд захиалга баталгаажихгүй. Зөрүү төлбөрөөр шилжүүлсний дараа захиалга хийгдэж, баталгаажна.
  13. Нэхэмжлэх нь хэрэглэгч цэсний “нэхэмжлэх” хэсэгт байрлах бөгөөд таны захиалга баталгаажсаны дараа худалдан авалт гэсэн хэсэг рүү шилжинэ.
 3. Захиалга баталгаажих
  1. Захиалга хийгдсэнээс 1 – 8 цагийн дараа Mart.mn – с захиалга баталгаажсан эсэх талаар мэдэгдэл хүргэгдэнэ.
  2. Захиалга баталгаажсан тохиолдолд бараа болгоноор захиалга үүснэ.
  3. Хэрэглэгч өөрийн захиалгаа хэрэглэгч хэсгийн худалдан авалт хэсгээс харах боломжтой.
  4. Худалдан авалт хэсэгт таны захиалгын түүх байх бөгөөд захиалга дотор дараах мэдээллүүд байна.
   1. Захиалгын дугаар, захиалга хийсэн огноо, захиалга хүргэгдэх урьдчилсан огноо
   2. Захиалсан барааны тээвэрлэлтийн мэдэгдэл
   3. Барааны мэдээлэл
   4. Хүргэлт хийх хаяг
   5. Төлбөрийн мэдээлэл
  5. Тээврийн төлбөрийн нэхэмжлэх
   1. Захиалсан бараа Америк дотор хүргэгдсэний дараа Монгол руу тээвэрлэх тээврийн тооцоолол хийгдэнэ.
   2. Америкаас Монгол руу 1кг хүртэл ачааны тээврийн төлбөр нь $8 байна.
   3. Тээврийн нэхэмжлэх хэрэглэгч цэсний нэхэмжлэх дотор үүснэ.
   4. Нэхэмжлэх үүссэн тухай мэдэгдэл хэсэгт ирнэ.
   5. Нэхэмжлэхийн дагуу тээврийн төлбөрөө төлсний дараа хэрэглэгчийн захиалсан бараа Монгол руу тээвэрлэгдэнэ.
   6. Америкаас Монгол руу тээврийн төлбөрөө 1 сар төлөөгүй тохиолдолд ачаа хадгалалтын төлбөр нэмэгдэж тооцогдоно.

Гурав. ЗАХИАЛГА ЦУЦЛАХ, БУЦААЛТ

 1. Захиалга цуцлах
  1. Хэрэглэгч захиалга баталгаажихаас өмнө захиалга цуцлах боломжтой.
  2. Цуцлах товч идэвхгүй болсон тохиолдолд захиалгыг цуцлах боломжгүй байна.
  3. Захиалгыг цуцалсан тохиолдолд буцаалтын мөнгө тухайн дансанд 1 – 6 цагийн дотор шилжиж орно.
 2. Буцаалт
  1. Захиалсан бараагаа хүлээж авсны дараа буцаалт хийх хугацаа дуусаагүй тохиолдолд буцаалт хийх боломжтой.
  2. Хэрэглэгч аль дэлгүүрээс худалдаж авсан бараагаа буцаахаас шалтгаалаад тухайн газрын буцаалтын дүрмийг мөрдөнө.

Дөрөв. ХҮРГЭЛТ

 1. Хэрэглэгчийн захиалсан бараа Улаанбаатарт ирэнгүүт захиалгын төлөв өөрчлөгдөж, мэдэгдэл хэсгээр дамжуулан мэдэгдэнэ.
 2. Хэрэглэгч захиалсан бараагаа иргэний үнэмлэхтэйгээ өөрийн биеэр ирж авна.

Тав. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН АНХААРАХ ЗҮЙЛС

 1. Хэрэглэгч eBay болон Amazon – с бараа захиалахдаа худалдагчийн үнэлгээ болон барааны төлөв байдлыг сайн харсны эцэст зөв бараагаа захиалдаг байх.
 2. Нэхэмжлэхийг хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд автоматаар устах тул дахиж үүсэх нэхэмжлэхийн дүн тухайн өдрийн долларын ханшнаас шалтгаалан өөр байж болно.
 3. Хэрэглэгчийн захиалсан барааны жин 1кг – аас бага тохиолдолд 1кг – ын тээвэр бодогдоно.
 4. Amazon – с захиалсан барааны тээвэр нь Amazon Prime – аар хөнгөлөгдөхгүй нөхцөлтэй тохиолдолд нэхэмжлэх дээр тээврийн төлбөр нэмэгдэнэ.
 5. Захиалсан бараа нь тээврийн төлбөрөө шилжүүлсний дараа Монгол руу тээвэрлэгдэнэ.
 6. Долоо хоног болгоны 5 дахь өдөр Америкаас Монгол руу тээвэр гардаг тул энэ хугацаанд тээврийн нэхэмжлэхээ төлж амжаагүй тохиолдолд дараагийн тээвэрлэгдэх хугацааг хүлээнэ.
 7. Америкаас Монгол руу тээврийн төлбөрөө төлөөгүй 1 сар болсон тохиолдолд ачаа хадгалалтын төлбөр нэмэгдэж тооцогдоно.
 8. Хэрэглэгчийн захиалсан бараа Монгол улсын гааль дээр саатуулагдсан тохиолдолд хэрэглэгч өөрийн биеэр гаалиас очиж авна.
 9. Хэрэглэгч eBay, Amazon-с бараа захиалахдаа Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон бараа захиалахыг хориглоно. Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааны жагсаалтыг https://customs.gov.mn  орж харах боломжтой.
 10. Хэрэглэгчийн Mart.mn апп дээр оруулсан хаягаар гаалийн мэдүүлэг хийгдэх тул үнэн зөв байхыг хариуцна.
 11. Хэрэглэгч бараагаа хүлээж авсны дараа буцаалт хийх тохиолдолд тухайн барааг авсан газрын буцаалтын дүрмийг дагаж мөрдөнө.

Зургаа. БУСАД

 1. Mart.mn апп – ын хэрэглэгч болж анхны захиалга хийсэн тохиолдол тухайн захиалга үйлчилгээний хөлсгүй байна.
 2. Хэрэглэгч шинэ хүн урьж Mart.mn апп – ын хэрэглэгч болгосноор мөн захиалгын хөлсгүй захиалга хийх эрхтэй болно.
 3. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийн заалтууд өөрчлөгдөх боломжтой. Хэрэв Mart.mn – ын үйлчилгээний нөхцөл өөрчлөгдөх, шинэчлэгдэх тохиолдолд хэрэглэгчийн бүртгэлтэй имэйл хаяг руу тухай бүрд мэдээлэл, мэдэгдэл явуулж танилцуулж байна.
 4. Хэрэглэгчийн захиалга хийх үед хүчинтэй байсан үйлчилгээний нөхцөл захиалгаа хүлээж авахаас өмнө өөрчлөгдсөн тохиолдолд өмнөх үйлчилгээний нөхцөлийг бараа хүлээж авах хүртэлх хугацаанд хүчинтэйд тооцох болно.